System inkasent wraz z urządzeniami

  Zapraszamy do zakupu rewelacyjnego sysytemu do zdalnego odczytywania wodomierzy i ciepłomierzy firmy Apator Powogaz.

Odczyt radiowy jest przeprowadzany po bezpiecznym paśmie za pomocą mobilnych urządzeń typu palmtop wraz z dołączonym modemem.

Po zebraniu danych urządzniem przenośnym dane możemy wygodnie przenieść do sysytemu rozliczeniowego mediów.

Plusem tego systemu jest to że administrator może dokonywać nieograniczonej liczby odczytów samodzielnie i kiedy tylko ma ochotę!