SKLEP INTERNETOWY

SYSTEM ZDALNEGO ODCZYTU ECOM

Radiowy system odczytu danych ECom  umożliwia zdalny odczyt  wskazań wodomierzy typu Picoflux AiR, i_Flux oraz ciepłomierzy SensoStar.  Jest to bardzo skuteczne i wygodne narzędzie. Wodomierze  oraz ciepłomierze nie mają żadnych dodatkowych elementów zewnętrznych, co ułatwia ich montaż w ciasnych przestrzeniach np: szachty budynkowe. System ECom stosowany jest najczęściej w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym oraz biurowym o wysokiej gęstości zaludnienia. 

Rodzaj transmisji danych: ECom to jednokierunkowa komunikacja radiowa pomiędzy wodomierzami, a urządzeniami odczytowymi. Komunikacja oparta jest na szyfrowanej transmisji danych o częstotliwości 868 MHz

 

Elementy radiowego systemu ECom: wodomierze Picoflux AiR,  i_Flux, ciepłomierze SensoStar oprogramowanie Administrator , oprogramowanie AOA, antena radiowa typ: RMK 600, komputer oraz smartfon.

Elementy radiowego systemu ECom: wodomierze Picoflux AiR,  i_Flux, ciepłomierze SensoStar oprogramowanie Administrator , oprogramowanie AOA, antena radiowa typ: RMK 600, komputer oraz smartfon.


Zalety radiowego systemu ECom


  • Zdalny odczyt danych pomiarowych bez konieczności wchodzenia do mieszkań;
  • Oszczędność czasu i pieniędzy: bardzo wysoka skuteczność odczytów drogą radiową;
  • Intuicyjne i proste w obsłudze oprogramowanie umożliwiające tworzenie dowolnej struktury lokali oraz planowanie własnych tras odczytowych;
  • Komunikacja jednokierunkowa: wodomierze przesyłają informację podczas odczytów ;
  • Pewność pomiaru dzięki eliminacji błędów ludzkich związanych z odczytem manualnym;
  • Pamięć wewnętrzna przechowująca dane z ostatnich odczytów miesięcznych;
  • Kompaktowy i estetyczny wygląd wodomierza;
  • Umieszczenie nadajnika radiowego wraz z baterią wewnątrz hermetycznego liczydła zapewnia zgodność stanów wskazań i numerów wodomierza i modułu.
SYSTEM ECOM WIRELESS M-BUS

SYSTEM ZDALNEGO ODCZYTU AMR OUTDOOR

Mobilny, bezprzewodowy system zdalnego odczytu (wireless m-bus). Mobilne odbiorniki radiowe umożliwiają zdalny odczyt z urządzeń i mierników wyposażonych w interfejs komunikacyjny w standardzie (bezprzewodowym) WIRELESS M-Bus (zgodnie z normą PN-EN 13757).

SCHEMAT SYSTEMU

Zdalny odczyt licznika w systemie inkasenckim (walk-by) lub samochodowym (drive-by) ma znaczną przewagę nad innymi systemami tam, gdzie dostęp do licznika jest znacznie utrudniony lub problematyczny. System pozwala również na zawarcie ogólnych wydatków przez wdrożenie systemu zdalnego odczytu.W dowolnym momencie można również przejść do systemu stacjonarnego odczytu używając do tego celu koncentratora.

MODUŁ RADIOWY ARROW SYSTEM RADIOWY ARROW