Radiowy system odczytu ECom

Radiowy system odczytu danych ECom  umożliwia zdalny odczyt  wskazań wodomierzy typu Picoflux AiR, i_Flux oraz ciepłomierzy SensoStar.  Jest to bardzo skuteczne i wygodne narzędzie. Wodomierze  oraz ciepłomierze nie mają żadnych dodatkowych elementów zewnętrznych, co ułatwia ich montaż w ciasnych przestrzeniach np: szachty budynkowe. System ECom stosowany jest najczęściej w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym oraz biurowym o wysokiej gęstości zaludnienia.

Rodzaj transmisji danych: ECom to jednokierunkowa komunikacja radiowa pomiędzy wodomierzami, a urządzeniami odczytowymi. Komunikacja oparta jest na szyfrowanej transmisji danych o częstotliwości 868 MHz
 
Elementy radiowego systemu ECom: wodomierze Picoflux AiR,  i_Flux, ciepłomierze SensoStar oprogramowanie Administrator , oprogramowanie AOA, antena radiowa typ: RMK 600, komputer oraz smartfon.
Zalety radiowego systemu ECom
Zdalny odczyt danych pomiarowych bez konieczności wchodzenia do mieszkań;
Oszczędność czasu i pieniędzy: bardzo wysoka skuteczność odczytów drogą radiową;
Intuicyjne i proste w obsłudze oprogramowanie umożliwiające tworzenie dowolnej struktury lokali oraz planowanie własnych tras odczytowych;
Komunikacja jednokierunkowa: wodomierze przesyłają informację podczas odczytów;
Pewność pomiaru dzięki eliminacji błędów ludzkich związanych z odczytem manualnym;
Pamięć wewnętrzna przechowująca dane z ostatnich odczytów miesięcznych;
Kompaktowy i estetyczny wygląd wodomierza;
Umieszczenie nadajnika radiowego wraz z baterią wewnątrz hermetycznego liczydła zapewnia zgodność stanów wskazań i numerów wodomierza i modułu.

MADDALENA AMR OUTDOOR

MADDALENA AMR OUTDOOR – MOBILNY, BEZPRZEWODOWY SYSTEM ZDALNEGO ODCZYTU (WIRELESS M-BUS).
Mobilne odbiorniki radiowe umożliwiają zdalny odczyt z urządzeń i mierników wyposażonych w interfejs komunikacyjny w standardzie (bezprzewodowym) WIRELESS M-Bus ( zgodnie z normą PN-EN 13757). Zebrane dane są udostępniane w standardowych formatach służących do przeprowadzania późniejszych analiz (bilansu wodnego, ustalenia ewentualnych nieszczelności, itp.) oraz rozliczeń i fakturowania.

Zdalny odczyt licznika w systemie inkasenckim (walk-by) lub samochodowym (drive-by) ma znaczną przewagę nad innymi systemami tam, gdzie dostęp do licznika jest znacznie utrudniony lub problematyczny. System pozwala również na zawarcie ogólnych wydatków przez wdrożenie systemu zdalnego odczytu.

W dowolnym momencie można również przejść do systemu stacjonarnego odczytu używając do tego celu koncentratora.

Centralnym elementem systemu jest centrala komunikacyjna. Centrala komunikuje się przez magistralę z podłączonymi urządzeniami pomiarowymi.Może być podłączona, bezpośrednio lub pośrednio przez modem, do komputera z oprogramowaniem odczytowym.
System M-Bus stosowany jest do rejestracji zużycia mediów (woda. CO, energia elektryczna)
Do centrali podłączyć można następujące urządzenia:

Ciepłomierze mechaniczne, ultradźwiękowe z modułem M-BUS

wodomierze z wyjściem impulsowym

liczniki energii elektrycznej z modułem M-BUS

Elektroniczny podzielnik kosztów energii cieplnej
Funkcje:

System M-Bus oferuje wysokie bezpieczeństwo przekazywania danych, jak również wysoki standard funkcjonalności przy minimalnych kosztach

technicznych uruchomienia instalacji:

Automatyczne rozpoznawanie podłączonych urządzeń

Zdalna obsługa instalacji przez komputer podłączony bezpośrednio lub przez modem

Rejestracja danych dotyczących zużycia

Zdalne odczytywanie danych dotyczących zużycia poprzez kartę pamięci, wyświetlacz centrali lub komputer
Rozpoznawanie awarii i usterek urządzeń

Meldunki alarmowe na wyświetlaczu centrali, przez przekaźniki alarmowe również transmitowane do komputera stacji operatorskiej

Raport o stanie instalacji.