Lokalizacja:
ul. Ostródzka 23 54-116 Wrocław

WODOMIERZ

Proponujemy wodomierze smart+ suchobieżne jednostrumieniowe firmy APATOR POWOGAZ. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym przystosowany jest do montażu nakładki radiowej umożliwiającej zdalny odczyt jego wskazań, a zarazem najlepiej zabezpieczonym wodomierzem suchobieżnym przed działaniem silnego pola magnetycznego.

 

Wysoka jakość materiałów oraz dostępność części pozwala na minimum dwukrotną wtórną legalizacje.

 

Klasa metrologiczna: B-H, A-V
Jednostrumieniowy, suchobieżny

 

 

Podstawowe cechy:
Niski próg rozruchu (6 litrów)
Przystosowany do montażu nakładki radiowej do komunikacji Wireless M-Bus lub impulsowej bez ingerencji w wodomierz zarówno podczas pierwszej instalacji jak i w trakcie eksploatacji
Łatwość odczytu poprzez:
hermetyczne liczydło odporne na zaparowanie,
czytelne cyfry na bębenkach w dwóch kolorach, pozwalające na bezbłędny odczyt,
obrót liczydła w granicach 360 stopni
zabezpieczenie przed wielokrotnym obrotem liczydła
czteropolowe sprzęgło magnetyczne
szafirowe łożyskowanie
zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną poprzez wzmocnioną konstrukcje osłony mechanizmu zliczającego
materiały dopuszczone do kontaktu z wodą pitną
zgodność z wymaganiami i przepisami
Dyrektywa 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004 w sprawie przyrządów pomiarowych, PN- EN- 14154:2005, OIML R49:2004 2006, certyfikat badania typu WE

 

NAKŁADKA
Charakterystyka modułu radiowego- nakładki na wodomierz:

Moduł służy do bezprzewodowej dwukierunkowej transmisji danych na odległość do 300 metrów.
Moduł jest instalowany jako nakładka na wodomierz
Odczyt danych pomiarowych z wodomierza jest całkowicie odporny na zakłócenia polem magnetycznym, ponieważ wykorzystuje optyczny sensor do rejestracji objętości.
Urządzenie jest przystosowane zarówno do odczytu za pomocą ręcznego przenośnego terminala jak i do odczytu poprzez stacjonarną sieć automatycznego odczytu danych.
Komunikacja radiowa w paśmie ISM 868 MHz, zgodna z normą PN-ETSI 300 220-3, protokół komunikacyjny zgodny z PN- EN 1757-4 Wireless M- BUS Mode T1 obowiązujący na terenie Unii Europejskiej od 2005 roku w zakresie bezprzewodowego odczytu liczników mediów.
Moduł umożliwia rozpoznanie kierunku przepływu co daje całkowitą zgodność ze wskazaniem z liczydła, poprzez uwzględnienie przepływu wstecznego
Moduł umożliwia sygnalizacje zadziałania polem magnetycznym, oderwania nakładki od wodomierza, wykrycie przepływu wstecznego i zliczenie wody zużytej w przepływie wstecznym oraz sygnalizację wycieków,
Moduł jest w pełni konfigurowalny poprzez możliwość nadania numeru identyfikacyjnego, stanu początkowej objętości, wartości stałej impulsowania, odstępu czasu pomiędzy kolejnymi transmisjami danych pomiarowych, a także dniach i godzinach kiedy ma nadawać.
Zasilanie bateryjne zapewnia ciągłą prace modułu powyżej 12 lat
Przy ustawieniach domyślnych nakładek ( tj. okresie nadawania co minutę) można odczytać 100 nakładek w około 3 minuty
Przykładowe funkcje nakładki:
Data i czas nakładki- wskazuje aktualną datę z dokładnością co do sekundy
Objętość mechaniczna- wartość wskazana na liczydle mechanicznym
Objętość wsteczna- suma objętości cofniętej wody w wodomierzu
Próg objętości wstecznej- ilość objętości, która musi zostać cofnięta, żeby nakładka wykonała zaliczenie wstecz
Objętość miesięczna- suma objętości wody w tym miesiącu
Historia objętości- wartości objętości mechanicznej zapamiętane na koniec każdego z ostatnich 12 miesięcy
Próg przepływu maksymalnego- -próg zadziałania alarmu dla dużego przepływu wody
Okres wycieku- pozwala ustalić czas stałego przepływu wody po jakim wywołany jest alarm sygnalizujący wyciek
Dni aktywacji nakładki- pozwala na ustalenie, w które dni nakładka będzie nadawać
Godzina włączenia i wyłączenia nakładki- pozwala ustalić w jakich godzinach nakładka może nadawać
Czas awarii pola magnetycznego- suma czasu występowania awarii w postaci przyłożenia magnesu
Historia awarii pola magnetycznego- określa moment pierwszej awarii w postaci przyłożenia magnesu
Czas awarii zdjęcia nakładki- określa sumę czasu występowania awarii w postaci zdjęcia nakładki z wodomierza
Historia awarii zdjęcia nakładki- określa moment pierwszej awarii w postaci zdjętej nakładki z wodomierza
Suma awarii przepływu wstecznego- określa sumę czasu występowania awarii w postaci przepływu wstecznego7
Historia awarii przepływu wstecznego- określa moment pierwszej awarii w postaci wykrycia przepływu wstecznego
Historia awarii wycieku wody- określa moment pierwszej awarii w postaci wykrycia wycieku wody

 

SYSTEM
Radiowy system odczytu wodomierzy to nowoczesny i niezawodny sposób zdalnego zbierania danych z wodomierzy mieszkaniowych. Opiera się na przesyłaniu danych o zużyciu wody za pośrednictwem fal radiowych. Oparty został na najnowszej technologii gwarantującej niski pobór mocy, a tym samym długoletnią, bezobsługową pracę urządzeń. Radiowy odczyt liczników ogranicza możliwość wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim, skraca czas odczytu, a przez to obniża ich koszty. System umożliwia odczyt wskazań wodomierzy w przypadku utrudnionego dostępu, a także braku obecności lokatora. Odczyt dokonywany jest bez wizyty inkasenta, co zapewnia ochronę prywatności właściciela. System eliminuje wszelkie wady impulsatora kontaktronowego poprzez zastąpienie go optycznym skanowaniem wskazówki.
Terminal przenośny typu iPAQ firmy HP
Dane odczytywane z nakładek radiowych gromadzone są w urządzeniu lub na karcie pamięci SD, która może mieć pojemność do 8 GB- dzięki temu nie ma limitu odczytywanych wodomierzy.
Posiada funkcję wprowadzania ponumerowanych komentarzy w przypadku awarii lub problemów z odczytem
Terminal ręczny ma zaimplementowane oprogramowanie ,, kolejkujące’’. Dzięki temu inkasent widzi na wyświetlaczu informację gdzie ma się udać aby dokonać kolejnych odczytów i nie pominąć żadnego modułu radiowego ( inkasent porusza się wg. Ustalonej wcześniej trasy)
W trybie trasy ( odczytu) tło przycisku wskazuje na stan urządzenia, natomiast czerwony kolor napisu informuje nas o wystąpieniu odczytu z błędem ( np. przyłożono magnes)
W trybie trasy wyświetlany jest spis budynków, które zawiera trasa. Użytkownik ma możliwość poruszania się między panelami poprzez naciskanie symboli budynku, klatki, lokalu i urządzenia
Struktura paneli wygląda następująco
Trasa- panel wyświetla listę budynków
Budynek- pojawia się po naciśnięciu budynku i wyświetla listę klatek w budynku
Klatka- pojawia się po naciśnięciu klatki wyświetla listę lokali
Lokal- pojawia się po naciśnięciu lokalu i wyświetla zamontowane urządzenia w lokalu
Oprogramowanie odczytująco-raportujące:
Oprogramowanie gromadzi w sobie bazę danych wodomierzy zainstalowanych u lokatorów
Za pomocą funkcji dostępnych w oprogramowaniu ustalana jest kolejność odczytów dla inkasenta
Każda nakładka radiowa jest identyfikowana przez nr ID w oprogramowaniu, nazwę użytkownika, adres zainstalowania, aktualny stan ilości zliczonego medium, błędy odczytu.
Oprogramowanie umożliwia odczytanie danych z terminala ręcznego i zapisanie ich w formacie ,,csv’’ akceptowanym przez Excel.
Możliwe jest bilansowanie odczytów ze wszystkich wodomierzy w stosunku do wodomierza głównego, obliczanie różnic bilansowych, porównywanie odczytów, identyfikacja błędów ( np. wycieków), sprawdzanie sprawności liczników, a także pełna integracja z istniejącym oprogramowaniem finansowo księgowym.

 

KORZYŚCI
Administrator staje się właścicielem programu odczytująco- raportującego INKASENT i urządzeń do prowadzenia odczytów co daje możliwość ciągłego wglądu i kontroli zasobów wodomierzowych.
Możliwość rozbudowy systemu o funkcję zdalnego przesyłania danych.
Po zakończeniu 5-cio letniego okresu ważności legalizacji wodomierzy, gwarantujemy Państwu regenerację i wtórną legalizację wodomierzy bez konieczności wymiany nakładki na nową (minimum 2 okresy legalizacyjne)
Termin realizacji: wg odrębnego harmonogramu dostaw ustalonego i zaakceptowanego przez Strony.
Zapewniamy serwis pogwarancyjny.
Gwarancja nowe wodomierze: DN 15- 20 5 lat
Gwarancja nowe wodomierze: DN 25- 300 1 rok
Gwarancja wodomierze regenerowane: DN 15- 20 3 lata
Gwarancja regenerowane wodomierze: DN 25- 300 1 rok